GELENCİK HOTEL KOMPLEKSİ

Adı : GELENCİK HOTEL KOMPLEKSİ
Yeri : Gelencik, Rusya
Tasarım Tarihi : 2008-2009
Yapım Tarihi : 2008-2010
İşveren : ZAO "INVEST GROUP"
İnşaat Alanı : 60.000 m²
Proje Hizmeti : Kesin Proje, Uygulama Projesi