İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM TİP OKUL PROJESİ

Adı : İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM TİP OKUL PROJESİ
Yeri : Irak
Tasarım Tarihi : 2011
Yapım Tarihi :
İşveren :
İnşaat Alanı : 660 m² + 1.240 m²
Proje Hizmeti : Fikir Projesi (Öneri)